Nadanie imienia Naszej Szkole
W rocznicę sprowadzenia do kraju prochów Dowódcy Obrony Westerplatte majora Henryka Sucharskiego na wniosek Szkolnego Koła Ligi Obrony Kraju, przy poparciu Wojska Polskiego, władz politycznych powiatu i Spytkowic oraz całego społeczeństwa nadano Szkole Podstawowej w Spytkowicach imię bohaterskiego Polaka i Żołnierza. Komitet Rodzicielski w imieniu Społeczeństwa ufundował Szkole Sztandar. Akcję przeprowadzili: p. Zofia Hojdała - opiekunka LOK, p. Józef Pierzchała, p. Henryk Przystał - władze Komitetu Rodzicielskiego oraz liczne grono społeczeństwa. Uroczystość przeprowadzili i Wartę Honorową przy popiersiu majora Henryka Sucharskiego pełnili przedstawiciele jednostek wojskowych z Wadowic i z Krakowa. Marynarka Wojskowa ufundowała Medal Pamiątkowy dla Szkoły. Siostra Sucharskiego - p. Bugajska odwiedziła popiersie i tablicę pamiątkową w rok po uroczystości. Materiały o Majorze Sucharskim zebrano od Siostry Bohatera i pozostałych przy życiu Obrońcach Westerplatte oraz Wojska Polskiego. Popiersie wykonał artysta rzeźbiarz p. Suknarowski z Wadowic, a Sztandar Szkoły wyhaftowała Pracownia Artystyczna im. Wyspiańskiego w Krakowie. Szkoła Podstawowa w Spytkowicach otrzymała pierwsza w Polsce imię majora Henryka Sucharskiego.

Sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR tow. Mazur przekazuje "Akt Nadania Szkole Sztandaru".
Wręczenie Sztandaru Szkoły w imieniu fundatorów - społeczeństwa Spytkowic dokonuje członek Komitetu Rodzicielskiego i Nadania Imienia Szkole - p. Józef Pierzchała.
Prezentacja Sztandaru przez p. Józefa Pierzchałę - wręczenie Dyrektorowi Szkoły p. Zbysławowi Hojdała.
Przemówienie Dyrektora Szkoły p. Zbysława Hojdały.
Prezentacja Sztandaru zebranym przez Dyrektora Szkoły
Wręczenie Sztandaru Szkoły przedstawicielom młodzieży szkolnej - najlepsi uczniowie
Poczet Sztandarowy - uczniowie: Rafał Krupa, Anna Krupa, Teresa Mańka.
Przemawia prymus szkolny uczeń Daniel Mostowik - opowiada o bohaterskiej obronie Westerplatte i Henryku Sucharskim.
Prezentacja Sztandaru przez uczniów - śpiewanie hymnu "Do Sztandaru".
Wielka uroczystość - Pierwsza Przysięga Uczniów Szkoły - na wierność Ojczyznie.
Sztandar otaczają przedstawiciele wszystkich klas I - VIII.
Przyrzekamy Ci Ojczyzno!
Najmłodsi recytują!
Pułkownik Wojska Polskiego p. Wójcik dokonuje odsłonięcia tablicy pamiątkowej - warta honorowa Wojska Polskiego.
Członek Komitetu Nadania Szkole Imienia p. Henryk Przystał wraz z Pułkownikiem Wójcikiem - warta honorowa Wojska Polskiego.
Delegacja władz państwowych i wojskowych oddają honory przed popiersiem i tablicą pamiątkową Majora Henryka Sucharskiego.
Pierwsza Warta Honorowa młodzieży szkolnej i ZHP w towarzystwie porucznika p. Fojcika z Jednostki Wojskowej z Wadowic i Warty Wojska Polskiego.