im. mjra Henryka Sucharskiego

ul. Szkolna 14  34-116 Spytkowice   tel. (033) 8791- 814  fax. (033) 8791-763

Samorząd szkolny Sukcesy Pedagog szkolny
Szkolne Koło Wolontariatu
Biblioteka Świetlica Przedszkole
Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY ...

PIKNIK

"SPYTKOWICE ZAMKIEM STOJĄ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI PRZEGLĄD PROJEKTÓW

MIEĆ WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA

 

 

 

 

LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DO RODZICÓW

poniżej odsyłacz do podstrony:

 

 

 

 

Spytkowice, 8 maja 2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze ofert

na dostawę żywności

do stołówki ZSP w Spytkowicach na 2018 rok

 

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

Zadanie 5

Zadanie 6

 

 

WIECZORNICA  PATRIOTYCZNA - "Ojczyzno ma..."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPInKA - Szkolny Punkt Informacji i Kariery

 Uczniowie kończący szkołę stają przed wyborem kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym etapem w życiu. Ważne jest wyposażenie młodzieży w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących własnej kariery. Uczeń powinien poznać siebie, swoje słabe i mocne strony oraz własne predyspozycje zawodowe, by mógł dokonać najlepszego dla siebie wyboru – przyszłej szkoły, przyszłego zawodu.

Gmina Spytkowice bierze udział w projekcie Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II (w zakresie doradztwa zawodowego). Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Oś Priorytetowa: Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.

W ramach projektu w naszej szkole utworzony zostanie Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKA) – miejsce, w którym dostępny będzie dla uczniów szkolny doradca zawodowy.

Szkolny Punkt Informacji i Kariery oferuje młodzieży pomoc w:

·  zaplanowaniu własnego rozwoju zawodowego,

·  poznaniu zawodów przyszłości,

·  przygotowaniu się do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i przyszłego zawodu,

·  poznaniu swoich mocnych stron,

·  przygotowaniu się do samodzielnego poruszania się na rynku pracy.

Od września 2017 r. do czerwca 2020 r. w ramach projektu prowadzone będą zajęcia warsztatowe i konsultacje indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego zgodnie z opracowanym harmonogramem dla uczniów gimnazjum oraz najstarszych klas szkoły podstawowej. Wsparcie doradcze zakończone będzie stworzeniem Indywidualnego Planu Działań dla ucznia oraz otrzymaniem zaświadczenia o uczestnictwie w programie.

Zarządzenie Nr 7/2017
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach
z dnia 19.06.2017
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa uczniów

AKTUALNOŚCI

 

 

 
 

 

Koncepcja pracy szkoły

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Zebrania z rodzicami, Dni otwarte
Wymagania edukacyjne

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców

 

Prezentacja z 60-lecia naszej szkoły

Podręczniki na rok szkolny 2017/18

Dotacja na zakup książek do biblioteki

 
 

Dopalacze – informacje dla rodziców

 
 
PODZIĘKOWANIE Z OKAZJI JUBILEUSZU
 60-LECIA SZKOŁY
 
Regulamin wypożyczania i udostępniania
darmowych podręczników szkolnych dla uczniów
 
Rozpoczęcie roku szk. 2017/2018
Odblaskowa szkoła - list do rodziców
Apel upamiętniający wybuch II wojny
Uczniowie klas I-III witają jesień
Spotkanie z policjantem w kl. I-III
Ślubowanie klas pierwszych
Dzień Nauczyciela 2017
Inscenizacja - Bądź widoczny na drodze!
Dzień Języków Obcych
Happening odblaskowy
Korowód świętych
Apel z okazji Święta Niepodległości
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka
Święto Chleba w naszej szkole
Szlachetna Paczka 2017
Oddziały "0" witają Zimę
Świąteczny Dzień Otwarty
Jubileusz Wolontariatu
Przegląd przedstawień jasełkowych
Konkurs kolęd i pastorałek
Dzień Babci i Dziadka w klasie III b
Bal karnawałowy w przedszkolu
Dzień Babci i Dziadka w klasie III a
Uczniowie klas I -III witają wiosnę
Apel Wielkanocny
Himalaista z wizytą w naszej szkole
Apel z okazji Dnia Ziemi
Kronika zdrowego żywienia w przedszkolu
Konkurs recytatorski "W hołdzie Niepodległej"
Rocznica urodzin świętego Jana Pawła II
Przegląd projektów Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia
Konkurs pięknego czytania
Konkurs kaligraficzny
Pasowanie na czytelnika
Bibliolada 2018
Piknik Spytkowice zamkiem stoją"
 

 
 

 
 

 

 

 


 

 
 

facebook

 

Sześciolatek w szkole - blog kampanii organizowanej przez Kuratorium Oświaty
w Krakowie

Sytkowice z lotu ptaka
zobacz więcej...